Monday, 21 November 2011

AKU TITIK GARIS DAN BENTUK

AKU TITIK GARIS DAN BENTUK adalah salah satu interprestasi saya ( JOKHAIRI BIN JAAFAR ) di dalam Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah. Lulusan Institut Perguruan Darul Aman dalam pengkhususan Pendidikan Muzik dan Pendidikan Seni (DPM-MUPS/IPDA 96-99). Saya juga ingin mengajak teman-teman bersama saya mengenali lebih mendalam matapelajaran PSV ini agar ia sejajar dengan sistem pendidikan kita. 
Bermula dengan satu titik seterusnya bergabung menjadi satu garis seterusnya garis tersebut menjadi satu bentuk yang dapat mengambarkan objek. Begitu jua tugas guru dalam membentuk seorang murid sehingga ia mencapai kejayaan di dunia mahu pun akhirat.

No comments:

Post a Comment